Structură

Asigurarea calităţii

Compartimente

Strategie

Profesor de Elită

Error: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and lang LIKE 'ro' ORDER BY ordine ASC, categorie ASC' at line 1

P.O.C.U.

A3.4.Workshop-eveniment PROFORM-02-12 iunie 2020

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani în calitate de partener în cadrul proiectului ProForm- PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă, POCU/73/6/6/108182, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Apelul Profesori motivați în școli defavorizate, organizează, în perioada 02-12.06.2020, o serie de evenimente, în cadrul activităţii A3. Schimb de experiență și rețele de sprijin profesional, respectiv A3.4 Centre de sprijn pentru dezvoltare profesională, în format online, pe platforma:  https://ush.blackboard.com/.

În cadrul evenimentelor sunt abordate următoarele teme:

A3.4. – Workshop pentru dezvoltare profesională

- Dezvoltarea dimensiunii europene și internaţionale în școală;

- Educația pentru excelenţă a elevilor cu potenţial aptitudinal ridicat;

- Realizarea  şi  aplicarea  planului  de măsuri  pentru  reducerea părăsirii  timpurii a şcolii.

 

Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură” din București (SNSH) implementează proiectul, în calitate de beneficiar, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea competenţelor profesionale şi transversale ale personalului didactic şi managerilor şcolari la nivelul judeţelor implicate în proiect, creşterea motivaţiei şi a stabilităţii pe post a acestora, în vederea asigurării îmbunătăţirii calităţii educaţiei, a accesului echitabil la educaţie, a prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.

Durata proiectului este de 27 de luni de la momentul intrării în vigoare a Contractului de finanţare din data de 23.04.2018.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de  6.646.102,56 lei, din care, pentru I.Ș.J. Botoșani, valoarea contractului de finanţare este de 1.175.637,34 lei, conform Actului adițional nr. 1.