Leonardo da Vinci

Temele pentru acasă, cantitate, calitate, impactul asupra dobândirii competenţelor cheie şi transversale în Franţa şi în România

Temele pentru acasă, cantitate, calitate, impactul asupra dobândirii competenţelor cheie şi transversale în Franţa şi în România Proiectul « Temele pentru acasă, cantitate, calitate, impactul asupra dobândirii competenţelor cheie şi transversale în Franţa şi în România », nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-RO-045, este iniţiat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani, România, în colaborare cu Inspection du MUY, Circumscripţia MUY (Circumscripţie în departamentul VAR /Académie de Nice), Franţa, în cadrul Programului Sectorial Leonardo da Vinci, Mobilităţi, VETPRO, Programul de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii, pentru o durată de 11 luni (01.09.2009-30.07.2010). In cadrul proiectului, s-a realizat o mobilitate VETPRO de către 10 inspectori şcolari de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani la Inspection du MUY, timp de o săptămână, în perioada 02-08 mai 2010. Inspectorii români participanţi la mobilitatea VETPRO au asistat la expuneri, au luat parte la dezbateri, discuţii, mese rotunde, vizite în şcoli de diferite tipuri – primare, gimnaziale, liceale, asistenţe la orele de clasă şi au realizat un schimb de idei / de experienţă, de bune practici privind impactul temelor pentru acasă asupra dobândirii competenţelor cheie şi a competenţelor transversale de către elevi. Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Leonardo da Vinci al Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii. În ceea ce priveşte conţinutul acestor informaţii, acesta reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile de modul în care conţinutul informaţiei va fi utilizat. Responsabil proiect, Prof.dr. Rodica Mighiu