Apeluri naţionale

Reuniunea Grupului Tehnic de Lucru în domeniul educației

Reuniunea Grupului Tehnic de Lucru în domeniul educației a fost organizată de Ministerul Fondurilor Europene în colaborare cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației si Formării Profesionale, Ministerul Educației și Cercetării, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 145/24.02.2020, în data de 12 iunie 2020, în format videoconferință.

Principalele puncte de lucru aflate pe agenda grupului au fost:

•      Prezentarea Comitetului și a Grupului Tehnic de Lucru – atribuții, structură, viziune, sinergii și complementarități în cadrul noului Acord de Parteneriat  2021-2027;

•      Prezentarea Obiectivului de politică 4 – O Europă mai socială, aferent viitoarei perioade de programare;

•      Prezentarea programelor Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate, cu accent pe sinergii și complementarități viitoare,  in special cu programe finantate prin ESF (European Social  Fund);

•      Prezentarea Programului Operațional Capital Uman 2014–2020;        

•      Prezentarea unui proiect finanțat prin programul Erasmus +;

•      Structură și modalitate de lucru în vederea dezvoltării platformei online care va fi dezvoltată de MFE, printr-un proiect POCA. 

Grupul Tehnic de Lucru în domeniul educației a fost creat în baza următoarelor documente:

-      Hotărârea Guvernului nr. 145/24.02.2020 privind înființarea Comitetului Interinstituțional pentru Coordonarea și Monitorizarea Participării României la Programele și inițiativele europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană;

 

-      Procedura de lucru a Comitetului Interinstituțional pentru Coordonarea și Monitorizarea Participării României la Programele și inițiativele europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană.