Structură

Asigurarea calităţii

Compartimente

Strategie

Profesor de Elită

Error: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and lang LIKE 'ro' ORDER BY ordine ASC, categorie ASC' at line 1

P.O.C.U.

Proiectul ProForm la final

Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 6, Prioritatea de investiție 10i, apel de proiecte 5, Obiectiv Specific 6.6

Apel Profesori motivați în școli defavorizate

Titlu proiect: ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă

Cod SMIS proiect: 108182

Beneficiar: Asociația „Societatea Națională Spiru Haret Pentru Educație, Știință și Cultură”

Partener 1: Inspectoratul Școlar Județean Botoşani

Partener 2: Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu                                 

 

Proiectul ProForm- PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă, POCU/73/6/6/108182, din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Apelul Profesori motivați în școli defavorizate se află la final de implementare.

În cadrul proiectului, Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură” din București (SNSH) este beneficiar, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu sunt parteneri.

Din judeţul Botoşani au participat 7 unităţi de învăţământ asociate:

      Școala Gimnazială nr. 1 Albești;

      Școala Gimnazială nr. 1 Manoleasa;

      Școala Gimnazială nr. 1 Mihălășeni;

      Liceul „Ștefan D. Luchian Ștefănești;

      Școala Gimnazială nr. 1 Mileanca;

      Şcoala Gimnazială nr. 2 Tudor Vladimirescu, com. Albeşti;

      Liceul „Demostene Botez” Trușești.

Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea competenţelor profesionale şi transversale ale personalului didactic şi managerilor şcolari la nivelul judeţelor implicate în proiect, creşterea motivaţiei şi a stabilităţii pe post a acestora, în vederea asigurării îmbunătăţirii calităţii educaţiei, a accesului echitabil la educaţie, a prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 6.646.102,56 lei, din care, pentru I.Ș.J. Botoșani, valoarea contractului de finanţare este de 1.175.637,34 lei, conform Actului adițional nr. 1.

Ȋn perioada 2018-2020 s-au desfășurat următoarele activităţi și s-au obţinut următoarele rezultate, la nivelul judeţului Botoșani:

Au fost organizate câte 26 de sesiuni (câte o sesiune/lună), din următoarele activităţi, la care au luat parte cadre didactice din grupul ţintă dar și din alte unităţi de învăţământ:

·         A2.1. Campanie de informare, conştientizare, sensibilizare şi motivare pentru atragerea şi menţinerea resurselor umane calificate în şcoli defavorizate prin participare la programe de formare şi dezvoltare profesională continuă;

·         A3.1.Mentorat didactic şi coaching cognitiv-comportamental pentru dezvoltarea personală şi profesională a resurselor umane din şcolile ţintă;

·       A3.2. Identificare/dezvoltare/schimb bune practici pentru asigurarea calităţii în educaţie, dezvoltare profesională şi pentru facilitarea dialogului şcoală-familie-comunitate;

·         A3.4. Seminar/Sesiune de aplicare a mecanismelor/ instrumentelor dezvoltate/ elaborate/ actualizate/ îmbunătățite în cadrul proiectului;

·         A3.4. Workshop pentru dezvoltare profesională.

Au fost acreditate 8 centre de formare în care s-au desfășurat programele de formare.

Au absolvit programele de formare (P1, P2, P3) un număr de 173 de cadre didactice.

Programul de formare „Competenţe antreprenoriale” a fost absolvit de 36 cadre didactice, manageri și viitori manageri.

La stagiile de practică au participat 169 de cadre didactice.

S-au acordat 52 de burse (26 de burse în anul școlar 2018-2019 și 26 de burse în anul școlar 2019-2020).

Ȋn cadrul concursului pentru contribuţia la creşterea calităţii educaţiei şi a incluziunii şcolare desfășurat în cadrul proiectului, s-au obţinut 25 de premii: 5 premii I, 8 premii al II-lea și 12 premii al III-lea.

A fost creată o Platformă educaţională online pentru sprijin profesional: https://proform.snsh.ro/ care oferă informaţii privind implementarea proiectului și o gamă variată de resurse pentru cadrele didactice.

La nivel judeţean, a fost creat un Centru de sprijin pentru dezvoltare profesională, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoșani, un centru similar fiind creat și în judeţul Giurgiu.

Pe termen lung, eficacitatea intervențiilor asupra membrilor grupului țintă formați prin proiect se va regăsi la nivelul creșterii motivației cadrelor didactice, îmbunătățirii rezultatelor elevilor, reducerii părăsirii timpurii a școlii și creării unei școli incluzive. 

La ediţia din 2019 a Galei EduManager, proiectul “ProForm- PROFesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă” a fost premiat la categoria Ȋnvăţământ preuniversitar “Dezvoltarea de proiecte de formare a cadrelor didactice”.

Informaţii suplimentare se pot obţine accesând link-urile:

- https://proform.snsh.ro/

- http://www.isjbotosani.ro/categorie/P.O.C.U.

 

24.07.2020