Programul transversal

Vizita de studiu nr. 165 "Formarea continuă a cadrelor didactice"

Vizita de studiu nr. 165 In cadrul Programului de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii şi a Programului Transversal, Activitatea cheie 1.1. oferă posibilitatea directorilor de unităţi şcolare şi de instituţii care oferă cursuri de formare în domeniul educaţiei, inspectorilor şcolari, formatorilor şi consilierilor pedagogici de a participa la Vizite de studiu pentru factorii de decizie din domeniul educaţiei si formării profesionale, într-una din ţările Uniunii Europene. Programul Transversal - Activitatea cheie 1.1. este un program sectorial finanţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. In cadrul acestor vizite, organizate pe teme actuale şi care răspund nevoilor educative, participanţii au posibilitatea de a face schimburi de idei şi de experienţă, de a găsi asemănări, diferenţe şi soluţii eficiente şi inovante pe care să le pună în practică. In perioada 25/01/2010 - 29/01/2010, la Departamentul de Educaţie din Catalonia, Barcelona, s-a derulat Vizita de studiu nr. 165 « Formarea continuă a cadrelor didactice », având ca temă « Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice şi a formatorilor ». Participanţii au descoperit sistemul de învăţământ şi Planul de formare continuă din Spania şi din Catalonia, modul în care sunt optimizate resursele privind formarea continuă a cadrelor didactice, programele de formare oferite în Catalonia şi în ţările participanţilor (Franţa, Belgia, Portugalia, Grecia, Italia, România). Participanţii la Vizita de studiu de la Barcelona au subliniat faptul că o bună formare continuă nu poate să aibă loc decât pe baza unei formări iniţiale de calitate şi că formarea de-a lungul întregii vieţi este indispensabilă. Informaţii suplimentare privind posibilităţile de participare la Programul Transversal – Acţiunea cheie 1.1. se află pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Programe comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale: http://www.llp-ro.ro/. Prof.dr. Rodica Mighiu Inspector şcolar pentru programe comunitare I.Ş.J. Botoşani