Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

METODISTI

REZULTATE FINALE SELECȚIE CADRE DIDACTICE ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCȚIEI DE METODIST LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI, AN ȘCOLAR 2020 - 2021

 REZULTATE FINALE SELECȚIE CADRE DIDACTICE ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCȚIEI DE METODIST LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI, AN ȘCOLAR 2020 - 2021