Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

INSPECTOR - EDUCAŢIE PERMANENTĂ ŞI ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE

ȚĂRANU MIHAELA GABRIELA

Inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare

TEL: 0231584050, 0231584051 FAX: 0231584052 office.isjbt@gmail.com