Apeluri naţionale

Proiect INSCHOOL

In urma implicării active a Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a promova educaţia incluzivă de calitate pentru toţi copiii, în special a copiilor care au nevoie de o abordare echitabilă din perspectivă socio-economică, Consiliul Europei a decis să aloce un fond de 100.000 de euro pentru o schemă de granturi de urgenţă. Prin acest instrument fînanciar se doreşte sprijinirea celor mai dezavantajate unităţi de învăţământ din România, prin oferirea de servicii de calitate, având în vedere nevoile specifice generate de pandemia de COVID-19.

Acţiunea se încadrează în Planul de Acţiune Strategic al Consilului Europei pentru Rromi şi Nomazi 2020 - 2025, prioritatea 5.3. „susţinerea accesului la educaţie şi formare incluzivă de calitate" şi vizează şcoli cu o proporţie ridicată de copii în situaţie de vulnerabilitate, indusiv copii Rromi.

Lista şcolilor eligibile, în baza unei evaluări realizate la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean, precum şi toate documentele suport (ghidul solidtantului şi cererea de finanţare) sunt publicate pe site-ul MEC la secţiunea „Noutăţi".

o   Ghid finanţare Program Microgranturi-Grila de analiză a PDI/PO în termeni de incluziune/incluzivitate;

o   Document suport pentru aplicarea Indexului pentru Incluziune în schema de microgranturi ;

o   Anexa A  - Lista şcolilor eligibile ;

o   Anexa B - Model de Contract - Consiliul Europei (EN).

Pentru a aplica la schema de microgranturi oferite de Consiliul Europei si Ministerul Educaţiei şi Cercetării este nevoie să vă înregistraţi pe platforma QIE - Educaţie Incluzivă de Calitate, fiind suficientă înregistrarea unei singure persoane de la fiecare unitate de învăţământ ce doreşte să aplice: https://www.qie.ro/platforma/microgrant/m2020mec.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, Agenţla de Dezvoltare Comunitară „Împreună", implicată în derularea proiectului, va organiza, vineri, 23.10.2020, ora 10.00, pe Zoom, o sesiune de instruire, în vederea aplicării pentru accesarea schemei de microgrant.

Pentru informaţii legate de datele de logare, precum si pentru alte detalii privind proiectul INSCHOOL, puteţi transmite o solicitare scrisă la adresa de e-mail: delia.stan@agentiaimpreuna.ro.

Document atasat: