Apeluri naţionale

POC: Ghidul solicitantului pentru finanțarea tabletelor școlare și echipamentelor IT pentru desfășurarea activității didactice

POC: Ghidul solicitantului pentru finanțarea tabletelor școlare și echipamentelor IT pentru desfășurarea activității didactice:

 

https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-pentru-finantarea-tabletelor-scolare-si-echipamentelor-it-pentru-desfasurarea-activitatii-didactice/

 

 

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, împreună cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, anunță publicarea Ghidului solicitantului aferent celui de al doilea apel de proiecte aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE apelul 2 dedicat tabletelor școlare și echipamentelor/dispozitivelor IT pentru activitatea didactică.

 

Sfarsitul primului paragraf

Pentru învățământul superior va fi lansat un nou apel de proiecte după modificarea Programului Operațional Competitivitate.

 

Depunerea și înregistrarea propunerilor de proiecte se va realiza începând cu data de 25 octombrie 2020 ora 09:00 și se va închide în data de 15 ianuarie 2021 ora 18:00.

 

Cererile de finanțare vor fi depuse prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele cerute în Ghidul solicitantului.

 

Ordin nr. 1186 din 19.10.2020 pentru modificarea și completarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS2.4 – “Creșterea gradului de utilizare a Internetului”, Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2397 / 2018, cu modificările ulterioare.

 


ACTUALIZARE ANUNȚ

 

Ministerului Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României anunță deschiderea celui de-al doilea apel de proiecte aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS2.4 – “Creșterea gradului de utilizare a Internetului”. Codul apelului în aplicația MySMIS va fi POC/882/2/4/. Ghidul solicitantului, în baza căruia se vor finanța proiectele depuse, a fost aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene cu numărul 1186/19.10.2020.

 

Proiectele vor putea fi depuse în aplicația MySMIS pentru o perioadă de 90 de zile, după cum urmează:

Data deschiderii apelului: 02.11.2020, orele 09.00.
Data închiderii apelului: 01.02.2021, orele 17.00.

 

Intervențiile legate de TIC în educație vor viza dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line astfel încât să se asigure în bune condiții desfășurarea activităților didactice în anul școlar 2020-2021.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile https://2014.mysmis.ro și http://www.mfe.gov.ro/ .