Erasmus KA2

Reuniune transnationala online - DICO+

Reuniune transnationala online - DICO+

Reuniunea transnationala din cadrul proiectului «Dispositifs inclusifs de coopération» (Inclusive cooperation training system), nr. 2018-1-FR01-KA201-047904, Programul Erasmus+, Acţiunea cheie 2, Educaţie şcolară, a avut loc in format online, in perioada 12-13.11.2020.

Echipele de proiect din Franta, Olanda, Spania, Lituania, Ungaria, Italia si Romania şi-au propus crearea de dispozitive incluzive de cooperare și formarea cadrelor didactice pentru a le sprijini să adopte practicile de formare cooperativă inovatoare. Acestea vor permite elevilor să învețe împreună, vor contribui la creșterea incluziunii sociale și la reducerea părăsirii timpurii a școlii.