Erasmus KA2

Rezultat evaluare dosare candidatura - DICO+

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR

pentru concursul de recrutare și selecție experți

pentru posturile vacante din echipa organizației beneficiare/partenere în proiect

-în afara organigramei organizației-

 

Selecţie membri în echipa de proiect (echipa de implementare a proiectului)

«Dispositifs inclusifs de coopération» (Inclusive cooperation training system),

nr. 2018-1-FR01-KA201-047904, Programul Erasmus+, Acţiunea cheie 2, Educaţie şcolară

 

Anunț de selecție  experți nr. 13423/ 05.11.2020 şi nr. 14059/ 18.11.2020

Afisat astazi, 25.11.2020.