Alte proiecte

Proiect - Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova

Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani implementează, în parteneriat cu Direcţia Învăţământ, Tineret și Sport din Municipiul Bălţi, Republica Moldova, proiectul Together for a better educational integration of children with special educational need, 2SOFT/1.1/133, în cadrul celui de-al 2-lea apel pentru proiecte de tip Soft, Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia, Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova, a fost aprobat. Contractul de finanţare a fost semnat la începutul lunii noiembrie 2020.

Proiectul se va implementa timp de 18 luni și prevede crearea unui centru de pregătire transfrontalieră, în cadrul căruia vor fi formate cadrele didactice care predau în clase unde există copii cu nevoi educaţionale speciale. Colaborarea cu Centrul Judeţean de Resurse și de Asistenţă Educaţională Botoșani (CJRAE) din România și cu Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică din municipiul Bălţi (SAP) din Republica Moldova, precum și cu 10 unităţi școlare (câte 5 unităţi școlare/ organizaţie parteneră), va conduce la creșterea calităţii programelor de educaţie disponibile în prezent în domeniul includerii/ incluziunii copiilor cu nevoi educaţionale speciale.

Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI), este finanţat de Uniunea Europeană, în perioada 2014-2020. Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România şi Republica Moldova, şi contribuie la atingerea obiectivului general al Instrumentului European de Vecinătate: evoluţia către o regiune de prosperitate şi bună vecinătate, realizată prin acţiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre şi nemembre ale UE care se învecinează.

Pentru mai multe informaţii privind Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova, se poate accesa site-ul: https://ro-md.net/ro/.