Concursuri şcolare pe teme religioase

"Hristos sufletul satului meu"

CAEN aprobat prin OMEN 3016/09.01.2019

Şcoala românească a luat fiinţă în tinda Bisericii şi a continuat să existe şi să se dezvolte în strânsă legătură cu Biserica. Prin urmare, cooperarea dintre Biserică şi Şcoală, de-a lungul timpului, a adus o contribuţie majoră la promovarea educaţiei copiilor şi tinerilor de la sate. Pe de altă parte, satul românesc a creat şi a promovat valori culturale şi spirituale, dintre care amintim: cântece populare, jocuri populare, costume populare, meşteşuguri, artizanat, tradiţii, obiceiuri etc.

Concursul Național Catehetic Hristos: sufletul satului meu va evidenția frumuseţea satului românesc, în trecut şi în prezent, tradiţia și portul popular, unitatea de credință și de neam în țara noastră păstrată prin preoţi, învăţători, primari gospodari și oameni vrednici ai satului românesc.

Document atasat: