Legi, ordine minister

Ghid tehnic de monitorizare a segragarii scolare in unitatile de invatamnat preuniversitar

Ghid tehnic de monitorizare a segragarii scolare in unitatile de invatamnat preuniversitar

Ghid tehnic de monitorizare a segragarii scolare in unitatile de invatamnat preuniversitar aici... Citeste tot »

METODOLOGIE DE MONITORIZARE A SEGREGARII SCOLARE

Metodologie de monitorizare a segregarii scolare

aici... Citeste tot »

ORDIN Nr. 5248/2011 din 31 august 2011privind aplicarea Programului "A doua şansă"

Modificari OMECTS nr. 5248/20111 privind programul ADS

Modificările şi completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1.... Citeste tot »

Plan județean de măsuri pentru prevenirea segregării școlare, 2029-2020

Plan județean de măsuri pentru prevenirea segregării școlare, 2029-2020

Plan județean de măsuri pentru prevenirea segregării școlare, 2029-2020... Citeste tot »

ORDIN Nr. 4093/2017 din 19 iunie 2017 Modificarea programului ADS

ORDIN Nr. 4093/2017 din 19 iunie 2017, privind modificarea programului ADS

ORDIN  Nr. 4093/2017 din 19 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.248/2011 privind aplicarea Programului "A doua şansă ORDIN  Nr. 4093/2017 din 19 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea... Citeste tot »

Procedura privind monitorizarea programului ADS 2020-2021

Procedura privind monitorizarea programului ADS 2020-2021

Procedura privind monitorizarea programului ADS 2020-2021... Citeste tot »

ORDIN nr. 6134/22/12/2016 privind interzicerea segregării scolare in unitatile de invatamant preuniversitar

ORDIN nr. 6134/22/12/2016 privind interzicerea segregării scolare in unitatile de invatamant preuniversitar

ORDIN nr. 6134/22/12/2016 privind interzicerea segregării scolare in unitatile de invatamant preuniversitar... Citeste tot »

PLAN JUDETEAN- PREVENIREA SEGREGARII SCOLARE A ELEVILOR RROMI

PLAN JUDETEAN- PREVENIREA SEGREGARII SCOLARE A ELEVILOR RROMI

Conform OMECT 1540/2007, privind interzicerea segregării școlare a copiilor romi si aprobarea metodologiei pentru prevenirea si eliminarea Ministerul Educaţiei Naționale interzice formarea grupelor în învăţământul preşcolar, precum şi a claselor pregătitoare, clasa I şi a... Citeste tot »

ORDIN NR. 1539/ 2007 - Mediator școlar

... Citeste tot »

Ordin nr. 2277/12.12.20016

Ordin nr. 2277/12.12.2016 privind aprobarea protocolului cadruîn vederea implementarii serviciilor comunitare integrate, in vederea prevenirii excluziunii sociale si combaterii saraciei

... Citeste tot »

Metodologie studiul limbii materne

Metodologie studiul limbii materne

... Citeste tot »

Notificarea nr. 28 463/ 3 martie 2010

Notificarea nr. 28463/ 3 martie 20110, privind prevenirea si eliminarea segregarii prescolarilor si elevilor rromi in sistemul scolar, unele masuri de mentinere a studiului in limbile minoritatilor/ a studierii orelor de limbi materne in sistemul educational din Romania.... Citeste tot »

Metodologia privind studiul limbii materne

METODOLOGIE PRIVIND STUDIUL ÎN LIMBA MATERNĂ ȘI AL LIMBII ȘI LITERATURII MATERNE, AL LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE, STUDIUL ISTORIEI ȘI TRADIȚIILOR MINORITĂȚILOR NAȚIONALE ȘI AL EDUCAȚIEI MUZICALE ÎN LIMBA MATERNĂ... Citeste tot »

Notificarea nr. 40458-22 iulie 2010 privind definitia sintagmei

... Citeste tot »

Metodologie program A Doua Sansa secundar inferior

Metodologie program A Doua Sansa secundar inferior

... Citeste tot »

Plan cadru program A Doua Sansa

Plan cadru program A Doua Sansa

... Citeste tot »

Metodologie ADS invatamant primar

Metodologie ADS invatamant primar

... Citeste tot »

Plan judetean ?desegregare-2012_2013

Segregarea este o formă gravă de discriminare. În cadrul sistemului educaţional, segregarea constă în separarea fizică, intenţionată sau neintenţionată, a copiilor rromi de restul copiilor în şcoli, clase, clădiri şi alte facilităţi, astfel încât numărul copiilor rromi... Citeste tot »

Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.5671/10.09.2012

METODOLOGIE PRIVIND STUDIUL ÎN LIMBA MATERNĂ ȘI AL LIMBII ȘI LITERATURII MATERNE, AL LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE, STUDIUL ISTORIEI ȘI TRADIȚIILOR MINORITĂȚILOR NAȚIONALE ȘI AL EDUCAȚIEI MUZICALE ÎN LIMBA MATERNĂ... Citeste tot »

Anexa_OM_5671_10_9_2012

Metodologie de predare a limbii materne in scoli

METODOLOGIE PRIVIND STUDIUL ÎN LIMBA MATERNĂ ȘI AL LIMBII ȘI LITERATURII MATERNE, AL LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE, STUDIUL ISTORIEI ȘI TRADIȚIILOR MINORITĂȚILOR NAȚIONALE ȘI AL EDUCAȚIEI MUZICALE ÎN LIMBA MATERNĂ... Citeste tot »

Notificare 29267/15.03.2010

... Citeste tot »